Ete saigon

Giờ mở cửa: -

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Chọn địa điểm:
Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Lọc theo chi nhánh:
 • Color
 • 1. Bang Color
  Từ 500,000 đ
  30 phút
 • 2. bleach s
   900,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 3. Color L
  Từ 1,200,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 4. Color LL
  Từ 1,300,000 đ
  2 giờ
 • 5. Color M
  Từ 1,100,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 6. Color S Nhuộm tóc màu cơ bản Mức giá thay đổi tuỳ độ dài tóc  Xem thêm
  Từ 1,000,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 7. Highlight
  Từ 800,000 đ
  4 giờ
 • 8. Ombre+color
  Từ 2,300,000 đ
  3 giờ
 • 9. Tẩy tóc-bleach Mức giá thay đổi tuỳ độ dài tóc
  Từ 900,000 đ
  60 phút
 • CUT
 • 10. Cắt mái (bang cut)
   200,000 đ
  15 phút
 • 11. Cut Kid
   300,000 đ
  60 phút
 • 12. DIRECTOR CUT
   600,000 đ
  60 phút
 • 13. STYLIST CUT
   400,000 đ
  30 phút
 • MEN'S HAIR
 • 14. Men's Bleach
  Từ 700,000 đ
  30 phút
 • 15. Men's color
   700,000 đ
  30 phút
 • 16. Men's Perm
   800,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • PERM/STRAIGHT UỐN/DUỖI
 • 17. Bang straight/perm Duỗi mái
   400,000 đ
  60 phút
 • 18. Cold Perm L
  Từ 1,200,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 19. Cold Perm M
   1,100,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 20. Cold perm S
  Từ 1,000,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 21. One Curl Perm (Uốn Cụp)
  Từ 1,000,000 đ
  2 giờ
 • 22. Roots perm- uốn chân tóc
  Từ 600,000 đ
  2 giờ
 • 23. Setting perm L
  Từ 1,500,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 24. Setting perm LL
   1,600,000 đ
  40 phút
 • 25. Setting perm M uốn nhiệt
  Từ 1,400,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 26. straight L
  Từ 1,500,000 đ
  2 giờ
 • 27. straight M
  Từ 1,400,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • Sản phẩm / dịch vụ khác
 • 28. Gội-sấy-tạo kiểu ( tóc dài dưới vai)
   300,000 đ
  30 phút
 • 29. Gội-sấy-tạo kiểu ( tóc trên vai)
   200,000 đ
  30 phút
 • 30. Head spa 10’
   200,000 đ
  10 phút
 • 31. Head spa 20’
   400,000 đ
  30 phút
 • 32. Head spa 30'
   600,000 đ
  30 phút
 • 33. Oway color
  Từ 1,500,000 đ
  30 phút
 • 34. retouch bleach
   1,000,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 35. retouch color
  Từ 700,000 đ
  60 phút
 • 36. smooth treatment
   700,000 đ
  30 phút
 • 37. tỉa mày
   100,000 đ
  5 phút
 • STYLIST LỘC -PROMOTION
 • 38. [Loc NEW CUSTOMER] 2300K -> 1600K :CUT + COLOR + TREATMENT
  Từ 1,600,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 39. [Loc RETURN CUSTOMER] 1600K -> 1200K + FREE OIL/ETE SHAMPOO : CUT + COLOR
   1,200,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • STYLIST LƯỢNG -PROMOTION
 • 40. [luong NEW CUSTOMER ] 2000K ->1200K :CUT+ COLOR + FIBREPLEX
  Từ 1,200,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • 41. [Luong RETURN CUSTOMER ] 2300K ->1600K :CUT +COLOR + TREATMENT SMOOTH
  Từ 1,600,000 đ
  2 giờ 30 phút
 • TREATMENT
 • 42. Fibreplex
  Từ 400,000 đ
  30 phút
 • 43. Olaplex
  Từ 800,000 đ
  30 phút
 • 44. REPAIR TREATMENT
   900,000 đ
  30 phút
 • 45. Treatment Moiture
   900,000 đ
  40 phút
 • 46. Treatment Smooth
   700,000 đ
  40 phút