Ete saigon

Giờ mở cửa: -
Website: http://www.etesaigon.com

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Chọn địa điểm:
Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • Lọc theo chi nhánh:
 • 1.CUT
 • 1. Bang cut (Cắt mái)
   200,000 đ
  15 phút
 • 2. CUT DIRECTOR
   1,000,000 đ
  60 phút
 • 3. CUT Junior Stylist
   300,000 đ
  60 phút
 • 4. Cut Kid
   300,000 đ
  60 phút
 • 5. CUT stylist
   300,000 đ
  60 phút
 • 6. CUT STYLIST
   400,000 đ
  60 phút
 • 7. tia long may
   100,000 đ
  30 phút
 • 2.Color
 • 8. Bang Color
   400,000 đ
  30 phút
 • 9. Color S〜LL S.1,000,000 M.1,100,000 L.1,200,000 LL.1,300,000  Xem thêm
  Từ 1,000,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 10. Men's color
   700,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 11. Retouch color (~4cm)
   700,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 3.PERM
 • 12. Bang perm( uốn mái) Duỗi mái
   400,000 đ
  60 phút
 • 13. Cold Perm S〜L S 1,000,000 M 1,100,000 L 1,200,000
  Từ 1,000,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 14. MEN'S PERM
   800,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 15. One Curl Perm (Uốn Cụp)
   1,000,000 đ
  2 giờ
 • 16. Roots perm- uốn chân tóc
  Từ 600,000 đ
  2 giờ
 • 17. Setting Perm M〜LL M 1,400,000 L 1,500,000 LL 1,600,000
  Từ 1,400,000 đ
  3 giờ
 • 4.Bleach
 • 18. Bang Bleach
   500,000 đ
  30 phút
 • 19. Bleach S〜LL S 900,000 M 1,000,000 L 1,100,000 LL 1,200,000  Xem thêm
  Từ 900,000 đ
  3 giờ
 • 20. Highlight
  Từ 800,000 đ
  4 giờ
 • 21. Men's bleach
   700,000 đ
  2 giờ
 • 22. Ombre+color
  Từ 2,300,000 đ
  4 giờ
 • 23. Retouch bleach (~4cm)
   1,000,000 đ
  3 giờ
 • 5.STRAIGHT
 • 24. Bang straight (duỗi mái)
   400,000 đ
  45 phút
 • 25. Retouch Straight(~4cm)
   1,200,000 đ
  2 giờ
 • 26. Straight S〜LL S 1,300,000 M 1,400,000 L 1,500,000 LL 1,600,000  Xem thêm
  Từ 1,300,000 đ
  3 giờ
 • 6.TREATMENT
 • 27. GRAND LINKAGE TREATMENT
   700,000 đ
  30 phút
 • 28. Moisture Treatment
   900,000 đ
  30 phút
 • 29. Olaplex
   800,000 đ
  0 phút
 • 30. REPAIR TREATMENT
   900,000 đ
  30 phút
 • 31. Smooth Treatment
   700,000 đ
  30 phút
 • 7.HEAD SPA
 • 32. Head spa 10phút
   200,000 đ
  30 phút
 • 33. Head spa 20phút
   400,000 đ
  40 phút
 • 34. Head spa 30phút
   600,000 đ
  50 phút
 • 8.SHAMPOO
 • 35. Gội-sấy-tạo kiểu L-LL (dài qua vai)
   300,000 đ
  30 phút
 • 36. Gội-sấy-tạo kiểu S-M ( dài trên vai)
   200,000 đ
  30 phút
 • 37. Styling-tạo kiểu
   150,000 đ
  30 phút